Projekty edukacyjne

Projekt Edukacyjny – Misja Robotyka

Realizator projektu na terenie przedszkola: Sylwia Krysiak Projekt edukacyjny „Misja Robotyka” pomaga dzieciom zrozumieć podstawy programowania, zdobyć umiejętności wykorzystania technologii w rozwiązaniu zadań i problemów. Zajęcia realizowane w ramach projektu rozwijają kompetencje cyfrowe oraz psychospołeczne, tj. umiejętność radzenia sobie w skomplikowanych sytuacjach, skrupulatność, Czytaj więcej…

Projekt Edukacyjny „Fonolandia”

Koordynator projektu na terenie przedszkola KIDO: Katarzyna Bronisz, Sylwia Krysiak, Paulina Cichosz W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy realizację projektu edukacyjnego „Fonolandia”. Projekt ten dotyczy odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych. Czytaj więcej…

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Twórczy Maluch”

Koordynator projektu na terenie przedszkola KIDO: Adrianna Mycka-Sobieraj I edycja projektu opracowanego przez Adriannę Myckę-Sobieraj. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do odkrywania pasji, do wyrażania ekspresji poprzez działania plastyczne, teatralne, muzyczne jak i ruchowe. Wprowadza do zajęć dydaktycznych treści stymulujące twórczą aktywność, jako ważny element w ich edukacji Czytaj więcej…

„Guzik” – Ogólnopolski Projekt Czytelniczy – I edycja

Koordynator projektu na terenie przedszkola KIDO: Adrianna Mycka-Sobieraj W roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole przystąpiło do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Czytelniczego „Guzik”. Autorką projektu jest p. Magdalena Węgierska-Akinmolayan. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania literatury jako sposób na ich rozwój i zdobywanie wiedzy. Czytaj więcej…

II edycja Ogólnopolskiej Kampanii – „Przytul się do drzewa”

Realizator Programu na terenie przedszkola KIDO: Adrianna Mycka-Sobieraj Nasze przedszkole bierze udział w realizowaniu Ogólnopolskiej Kampanii „Przytul się do drzewa”, organizowanego przez Strażników Lasów – Fabryka Aktywności Młodych. Kampania ma na celu promocję edukacji ekologicznej m.in. zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po lasach, uczula na rzeczy, które mogą Czytaj więcej…

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny- Piękna Nasza Polska Cała

Koordynator Programu na terenie przedszkola KIDO: Aneta Wasiak W roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasz Polska Cała”. Jego głównymi celami są: kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, szacunek do własnego państwa. uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski kształtowanie tożsamości narodowej Czytaj więcej…

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką”

Koordynator projektu na terenie przedszkola KIDO: Katarzyna Bronisz W roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawa Sztuką”. Jego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Czytaj więcej…

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”

Realizator Programu na terenie przedszkola KIDO: Adrianna Mycka-Sobieraj W programie „Uczymy Dzieci Programować” nauka kodowania traktowana jest jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, Czytaj więcej…

Przyjaciele Zippiego – Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego

Realizator Programu na terenie przedszkola KIDO: Adrianna Mycka-Sobieraj Nasze przedszkole bierze udział w realizowaniu międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne. Jest to program znajdujący się na liście programów rekomendowanych. Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami Czytaj więcej…
Skip to content