Projekt Edukacyjny – Misja Robotyka

Realizator projektu na terenie przedszkola: Sylwia Krysiak

Projekt edukacyjny „Misja Robotyka” pomaga dzieciom zrozumieć podstawy programowania, zdobyć umiejętności wykorzystania technologii w rozwiązaniu zadań i problemów. Zajęcia realizowane w ramach projektu rozwijają kompetencje cyfrowe oraz psychospołeczne, tj. umiejętność radzenia sobie w skomplikowanych sytuacjach, skrupulatność, komunikatywność, kreatywność oraz umiejętność krytycznego myślenia.

Skip to content