Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Twórczy Maluch”

Koordynator projektu na terenie przedszkola KIDO: Adrianna Mycka-Sobieraj

I edycja projektu opracowanego przez Adriannę Myckę-Sobieraj. Celem projektu jest zachęcenie dzieci do odkrywania pasji, do wyrażania ekspresji poprzez działania plastyczne, teatralne, muzyczne jak i ruchowe. Wprowadza do zajęć dydaktycznych treści stymulujące twórczą aktywność, jako ważny element w ich edukacji.

Skip to content