Międzynarodowy Projekt Edukacyjny- Piękna Nasza Polska Cała

Koordynator Programu na terenie przedszkola KIDO: Aneta Wasiak

W roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasz Polska Cała”.

Jego głównymi celami są:

  1. kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, szacunek do własnego państwa.
  2. uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski
  3. kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

Skip to content