Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”

Realizator Programu na terenie przedszkola KIDO: Adrianna Mycka-Sobieraj

W programie „Uczymy Dzieci Programować” nauka kodowania traktowana jest jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach aktywności przygotowanych przez autorkę programu zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania będzie dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TiK w procesie dydaktycznym.

AUTORKA PROGRAMU: Anna Świć (Kodowanie na dywanie;

ORGRANIZATOR PROGRAMU: Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej;
wsparcia udziela marka Edu-Sense

KOORDYNATORKA PROGRAMU: Anna Świć;

CELE OGÓLNE:

CELE OPERACYJNE:

KORZYŚCI DLA DZIECI:

KORZYŚCI DLA RODZICÓW:

PRZEBIEG PROGRAMU:

Program trwa od 01.09.2022 roku do 31.01.2023 roku.

Dzieci z grupy Krokodylki będą realizować zgodnie z harmonogramem programu zaproponowane zadania (z uwzględnieniem potrzeb i możliwości swoich podopiecznych, swoich własnych i placówki, w której realizują program). Po zrealizowaniu danego zadania mogą udostępnić relacje z zajęć (nie jest to obowiązkowe) w formie komentarzy pod przygotowanymi do tego postami na grupach Facebook: Uczymy dzieci programować, Kodowanie na dywanie.
Po zakończeniu X edycji programu nauczyciel uczestniczący w programie otrzymuje certyfikat, a dzieci otrzymują dyplomy.

Skip to content