Przyjaciele Zippiego – Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego

Realizator Programu na terenie przedszkola KIDO: Adrianna Mycka-Sobieraj

Nasze przedszkole bierze udział w realizowaniu międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne. Jest to program znajdujący się na liście programów rekomendowanych. Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl spotkań, realizowanych w starszych grupach przedszkolnych i w pierwszych klasach szkoły podstawowej w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Program Przyjaciele Zippiego uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie.

Program składa się z sześciu części:

  1. 1. Uczucia
  2. 2. Komunikacja
  3. 3. Nawiązywanie i zrywanie relacji
  4. 4. Rozwiązywanie konfliktów
  5. 5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą
  6. 6. Dajemy sobie radę

Skip to content